Murtovesi 30.11.2016-22.1.2017 ARTtilassa Oulussa

ARTtilan kuukauden taiteilija: Päivi Paakinaho

Tervetuloa! Esillä mustavalkoisia valokuvia Murtovesi-sarjasta.

ARTtilan kuukauden taiteilija
Päivi Paakinaho – MURTOVESI

30.11.2016 – 22.1.2017
ARTo Taidelainaamo ja –myymälän ARTtila

”Murtovesi tarkoittaa vesialueita, joissa suolainen merivesi sekoittuu jokisuistoissa makeaan jokiveteen. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla on useita murtovesialueita, jotka yhdessä jokisuiston kanssa muodostavat matalia hiekkarannikoita. Näille Perämeren rannikolle ovat tyypillisiä laajat hiekkasärkät ja pitkälle merelle ulottuvat matalikot. Murtovesi-sarjan valokuvat esittävät näitä paikkoja; avaruutta, tilaa, aikaa ja hiljaisuutta. Paikkaa ei ole sidottu toimintaan tai tekemiseen vaan läsnä olemiseen. Rannikon tunnelmassa korostuu luonnosmaisuus ja hitaus. Läsnäolo on hetkellistä, rauhallista, jopa henkistä. Ihmisillä on tilaa.”
– Päivi Paakinaho