Päivi Paakinaho

Taiteilijana työskentelen ensisijaisesti valokuvauksen ja erityisesti maisemavalokuvauksen parissa. Töissäni olen kiinnostunut tiloista: maisemista, paikoista ja taiteen esittämistavoista erilaisissa ympäristöissä. Pohdin valokuvan eri esittämistapoja kuvaamalla ja kuvan esittämisen kautta eri ympäristöissä esimerkiksi galleriatilassa. Maisemiin ja tiloihin heijastetaan monenlaisia ennakkokäsityksiä, määritteitä ja toiveita. Olen tarkastellut muun muassa julkisen ja yksityisen tilan rajoja ja havainnollistanut kuinka tilan kokeminen on riippuvainen ennen kaikkea yksilön omasta suhteesta siihen. Olen kiinnostunut erityisesti siitä kontrastista, joka on läsnä valokuvan materiaalisten ominaisuuksien, kaksiulotteisuuden ja pysähtyneisyyden, sekä yksilön ja katsojan tilan kokemisen välillä.