Resort (2006-2008)

 

RESORT 2006–2008

Sarja Resort on tutkimus julkisen tilan luonteesta siihen projisoitujen toiveiden kautta. Se havainnoi tilan kokemusta ja olemusta kun tila on esitetty irrallaan, erillisenä, ilman tavanomaista käyttötarkoitusta. Uimaranta, puisto tms. virkistysalueena, Pohjois-Suomen maantieteellisissä olosuhteissa, toimii sille määritellyssä tarkoituksessa vain muutamia kuukausia vuodessa. Suurimman osan aikaa se on hylätty ja autio. Näiden kuvien avulla pohdin sitä, miten tämän kaltaisen alueen tarkoitus muodostuu: mitä se edustaa ja millainen on tarkoitus olla? Kuinka hyvin tällaisen tilan potentiaali toteutuu todellisuudessa? Millaisena tila avautuu katsojalle ja kokijalle sesongin ulkopuolella?

Teosten avulla havainnoin sitä kuinka tilan/paikan kokemus on ensisijaisesti riippuvainen yksilön omasta suhteesta kyseessä olevaan tilaan. Millainen on aution tilan kokemus katsojalle ja kokijalle? Kuinka tilaan projisoidut toiveet vääristävät tilan kokemista kun se esitetään vuorokauden – ja vuodenaikaan joka on eri kun yleensä. Miten muodostuu tilan julkinen (ohjattu) ja yksityinen (subjektiivinen) kokemus? Olen erityisesti kiinnostunut löytämään välitiloja ja konflikteja näiden välillä. Mikä on se kohtauspinta /liikkumatila, jossa kokemus muuttuu yksityisestä julkiseksi ja päinvastoin?

Roland Barthes on sanonut, että jokainen valokuva on läsnäolon sertifikaatti. Resort-sarjassa tämän läsnäolon kautta käsitys tilasta vääristyy ja luo uusia merkityksiä jo olemassa olevien ja ohjattujen katsomistapojen ansiosta.