Arki (2010-)

 

 

ARKI 2010–

Maiseman kautta dokumentoituvat Suomen neljä vuodenaikaa ja se lähiötodellisuus jossa useat suomalaiset elävät. Arki ja dokumentti voi olla hiljaista ja pienieleistä, kuitenkin jatkuvassa muutoksessa olevia, ja sellaisena arkinen maisema ikkunastani avautuu. Maisema on osa arkea ja kotia samalla tavoin, kun kaikki mitä tapahtuu kodin sisällä. Toisaalta projektin avulla korostuvat myös Suomen ainutlaatuiset vuodenajat ja jatkuva muutos, joka luonnossa tapahtuu. Pienet muutokset ovat ajan kuluessa suuria, ja juuri noihin suuriin pieniin muutoksiin huomio kiinnittyy

Arjen määrittely on vaikeaa. Eeva Jokinen erittelee, että arki ei ole erityistä tai ainutlaatuista vaan se toistuu kerta toisensa jälkeen. Arjen tilana on koti, ja kodintuntuisuus määrittää arkea, mutta arki on muutakin kuin koti. Arki näyttäytyy arvojen kautta, joiden avulla määräytyvät ne tavat, joilla ihmiset elävät yhdessä. Arjen ajallisuus on toistavaa, sen kodintuntuisuus sen tilallisuutta ja lisäksi sitä määrittää tavanmukaisuus. Arjelle tyypillistä on juuri sen toisteisuus, se toistuu kerta toisensa jälkeen. Projektin kuluessa, kuvien ottamisesta on tullut osa oman elämäni arkea, ja samalla arki itse on esillä kuvissa itsessään.

Valokuva pysäyttää ja kiinnittää huomion siihen mikä ei paljain silmin ole nähtävissä. Se, mitä kuvataan, on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on se tapa, millä valokuva mahdollistaa katsomisen. Kuvien avulla on mahdollista nähdä vuosi kerralla, ja samalla pysäyttää tuo vuosi irrallisiin hetkiin. Se mitä kuvauksen avulla tehdään näkyväksi, on jotain jota ei paljain silmin olisi voinut nähdä. Arki-projektissa näkyväksi tulee arjen kulku vuodenaikojen kautta, kodin näkökulmasta.

___________
Jokinen, Eeva. 2005 Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus s. 27–30