Nimetön (2008-2011)

Nimetön 2008–2011

Nimetön-sarja tutkii valokuvataiteen keinoin niitä tapoja, joiden kautta valokuvan sisältöä voi muokata. Kuvaparien ja lavastettujen elementtien kautta tarkastelen sitä, miten kuvan merkitykset muodostuvat. Kuvissa ovat läsnä sekä meri että ranta: pohjoinen maisema. Näihin maisemiin projisoidaan monenlaisia ennakkokäsityksiä ja tunteita, joita pohditaan esittämällä kuvat pareittain. Rinnastamalla muokkaamattoman ja muokatun kuvan tuodaan esille maiseman luonne ja valokuvan tapa esittää se. Valokuvissa on läsnä myös muutos; vaihtoehto sille mitä on. Näiden kuvien avulla tarkastelen vastaanottajan käsityksiä esitetyn tilan luonteesta, kuvan sisältämien lavastettujen elementtien kautta.

Valokuvateokset ovat osa Pro gradu -tutkielmaani Paljas ja verhoiltu todellisuus; valokuvataiteen semioottinen reseptiotutkimus Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmaan. Teossarja on toiminut graduni taiteellisena osiona ja sen tieteellisen osion aineistonhankkimisvälineenä. Tutkimus selvitti taiteen kontekstissa sitä, miten valokuvan erityisominaisuudet, esittävän maisemavalokuvauksen kautta, välittyvät katsojalle. Tämän reseptiotutkimuksen kirjallinen aineisto kerättiin Nimetön-valokuvanäyttelyn yhteydessä. Tutkimuksessa selvisi kuvan sisällön muokkaamisen merkitys kuvanlukutapoihin. Muokatun elementin kautta teoksiin syntyi avoimuutta, joka mahdollisti teoksen ja vastaanottajan välisen monitasoisen vuoropuhelun. Pro gradu on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20114111112