Murtovesi / Brackish Waters (2014-2016)

MURTOVESI (2014–2016)

Murtovesi tarkoittaa vesialueita, joissa suolainen merivesi sekoittuu jokisuistoissa makeaan jokiveteen. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla on useita murtovesialueita, jotka yhdessä jokisuiston kanssa muodostavat matalia hiekkarannikoita. Näille Perämeren rannikolle ovat tyypillisiä juuri laajat hiekkasärkät ja pitkälle merelle ulottuvat matalikot. Murtovesi-sarja sarja kuvaa näitä paikkoja; avaruutta, tilaa, aikaa ja hiljaisuutta. Paikkaa, jota ei ole sidottu toimintaan tai tekemiseen vaan läsnäolemiseen. Ihmisillä on tilaa.

Murtovesi–sarjaa on kuvattu useina eri vuodenaikoina Pohjois-Pohjanmaan alueen Pohjanlahden rannikon hiekkarannoilla. Rannikon tunnelmassa korostuu luonnosmaisuus ja hitaus. Läsnäolo on hetkellistä, rauhallista, jopa henkistä. Maisemassa itsessään korostuu valojen ja varjojen kautta syntyvä ohimenevyys. Samalla tyhjyys ja merkitysten vähäeleisyys antaa myös tilaa ajatella; olla.

Projekti koostuu vuosina 2014–2016 kuvatuista dokumentaarisista mustavalko- ja värikuvista. Minua on pitkään kiinnostanut muokatun tai lavastetun maisemavalokuvan ja luonnontilassa olevan maiseman kuvaamisen välinen suhde. Tässä erityisesti taiteen katsojakokemus ja taiteilijan kyky välittää omaa näkemystään korostuu. Pohdin yleisesti töissäni erityisesti tilan kokemusta ja sen esittämistä valokuvan keinoin, erityisesti sen mahdollisuuksien ja rajoitusten kautta. Tutkin Murtovesi-projektissa tästä lähtökohdasta luonnon, ympäristön, valokuvan ja taiteen välistä suhdetta.

________________________________

BRACKISH WATERS (2014-2016)

Brackish waters are areas of water where fresh water is mixed with salt water. These are often found where rivers and sea meet.  Long and shallow beaches reaching out to sea adjacent to river estuaries are typical to the coasts of the Bothnian Bay, the Baltic Seas northernmost part between Finland and Sweden. Brackish waters –series looks at these places; openness, space, presence and quietness. The place itself has a presence. People have room for themselves.

The series as a whole depicts all seasons of the year of Northern Ostrobothnia’s beaches. At the coast the atmosphere is fleeting and calm. The shadows and light change constantly. At the same time the individual has an opportunity for contemplation.

The project consist of documentary work completed in 2014-2016. These are both black and white and colour images. As an artist I have long been interested in the relationship between staged and documentary landscape photography. I examine the viewers experience of art and the artists’ ability make his/hers own viewpoint seen. In general my work focuses on the experience of space and place and how they can be examined through the medium of photography. Especially researching the possibilities and boundaries of documentary photography. In Brackish Waters –series I use this as a starting point for looking at the relationship between nature, environment, photography and art.